Save Me From Myself I

Medium
Acrylic and Oil on Canvas
Size
10" x 8" (25.4 x 20.32 cm)
Exhibition

"Kalungkutan ang nagasasabing akoy nagiisa Bawat maling salita ang nagsisilbing parusa Kahinaan ang mapanakit sa aking sarili Pag iyak ay siya ng tatak ng pasakit Hiling ko sa aking sarili unting malasakit"

  • Francesco Ochoco

To inquire on available work of art, please call or text us at +63917-7180-777.
You may also send us an email to rgallery.ph@gmail.com or click here.