Janos Delacruz /Artists_5d021b6278882d21696d2bba

Janos Delacruz

Galing sa Tadyang (From the Ribs)

Galing sa Tadyang (From the Ribs)

Tatlong Himig (Three Melodies)

Tatlong Himig (Three Melodies)

Kulo sa Utak

Kulo sa Utak

Kandili

Kandili

Matamis Na Diga (Sweet Idle Talk)

Matamis Na Diga (Sweet Idle Talk)

Unang Yakap (First Embrace)

Unang Yakap (First Embrace)

Ang Sayaw ng Emperador

Ang Sayaw ng Emperador